Kaupunkipuun järkevä käyttö Lontoossa

Revitalizing Urban Trees in London for a Second Life

Plataani (Platanus x acerifolia) on Amerikan plataanin eli lännen plataanin ja idänplataanin välinen hybridilaji. Yksi näistä plataanipuista oli kasvanut Lontoossa Eric Street -nimisen kadun varrella jo 130 vuoden ajan muuntaen savuisen Lontoon ilmassa olevaa hiiltä hapeksi tarjoten samalla hienon kodin erilaisille hyönteisille ja kuoriaisille. Lontoon East Endiä koskeva rakennusbuumi viime vuosikymmenien aikana aiheutti kuitenkin sen, että mainittu puu ei enää ollut turvallinen ympäristön kannalta, joten oli tehtävä päätös sen kaatamiseen. Paikallisiin tuotteisiin liittyvän kiinnostuksen kasvu on aiheuttanut sen, että kaupunkipuusta on muodostunut arvokas raaka-aine, joka houkuttelee ympäristötietoisia kuluttajia.

 

 

Kun plataanipuu oli kaadettu ja puu oli maannut hyödyntämättömänä kahdeksantoista kuukauden ajan, puusta sahattiin pino arvokkaita lautoja. Eric Street -kadun plataanista saatiin erinäinen määrä vaikuttavan näköisiä lautoja, mukaan lukien muutamia neljänneshirsiä, joissa oli tunnusomainen pisamatyyppinen kuviointi. Tästä käytetään nimitystä vuorivaahtera ja josta voidaan valmistaa erittäin kauniita korkealuokkaisia esineitä.

 

 

Edellisen lisäksi kyseisen vuosien 1880 - 1890 välillä ja silloisen Mile Endin Viktoriaanisia terasseja koristamaan istutetun plataanipuun lautoja, joita saatiin runsaasti, tullaan käyttämään myös paikallisten koulujen harrastepöytien valmistukseen ja vihreään puuntyöstöön erikoistuneiden ryhmien projekteissa. Lisäksi lautoja tullaan käyttämään paikallisen, entisiä vankeja ja päihderiippuvaisia takaisin normaalin elämän pariin saamiseen keskittyvän hyväntekeväisyysorganisaation projekteissa.

 

 

Wood-Mizer UK -tiimi ja LT20-saha saapuivat paikan päälle, jossa valtava määrä erilaisia vapaaehtoisia ja vieraita oli paikalla katsomassa tämän vaikuttavan sahan toimintaa ja auttamassa siirtämään sahatut laudat sahasta pinoon.

 

 

Kun Wood-Mizer UK:n johtaja David Biggs oli ensin demonstroinut vänkärin (yksinkertainen puinen sauva, jonka päässä on nivelletty teräskoukku) käytön edut, paikalla olijat nauttivat saadessaan pyörittää rungon osia LT20:n hydraulivarsien ulottuville. Sahalla pystyy sahaamaan tukkeja, joiden halkaisija on jopa 800 mm, joten sahattavassa tukissa ei saa olla esiin työntyviä oksantynkiä, jotta tukki ei juutu kiinni sahapään kitaan.

 

 

Kun sahattava tukki on saatu Wood-Mizerin sahauspöydälle, sahan hydraulisista kuormausvarsista, sivukannattimista, tukinkääntäjästä ja puristimesta koostuva järjestelmä kääntää tukin siten, että sitä on mahdollista sahata säteittäisesti (toisin sanoen sahata siten, että terä on tangentin suuntaisesti kasvurenkaiden suhteen, jotta arvokas vuorivaahteramainen kuviointi saadaan näkyviin). Wood-Mizerin saha tuottaa kauniin sahausjäljen, jossa erittäin pieni 2 mm:n sahausrako minimoi materiaalihukan. Juuri sahattujen lautojen laatu oli erinomainen ja niissä oli minimaalinen määrä aaltoilua ja terästä aiheutuneita jälkiä, mikä vähentää höyläämiseen ja muuhun käsittelyyn kuluvaa aikaa.

 

 

Kaikkien Lontoossa pitkään kasvaneiden puiden tavoin ja varsinkin niiden, jotka ovat selvinneet läpi toisesta maailmansodasta, myös Eric Streetin plataanipuussa oli jonkin verran metallijäämiä. Puussa ei ollut onneksi pommin sirpaleita, mutta puussa oli jonkin verran sen sisään kasvanutta piikkilankaa ja nauloja. Sahan terän osuminen edellä mainittuihin aiheuttaa sen, että vaurioituneen terän sahausjäljen laatu heikkenee, mutta teränvaihtoja tarvittiin loppujen lopuksi vain kolme.

 

 

Wood-Mizerin saha toimi moitteetta koko päivän, jonka aikana saatiin sahattua yli 60 lankkua, joiden paksuus oli 32 mm, 38 mm ja 150 mm, leveyksien ja pituuksien vaihdellessa ja kaikki laudat siististi pinoon ladottuina. Sahattuja lautoja on ilmakuivattava suojan alla vähintään vuoden ajan.

 

 

Lautoja katsellessa on helppo kuvitella kuinka niistä tullaan valmistamaan kahvipöytiä, tuoleja, ruokapöytiä, hyllyjä ja muita kauniita esineitä, joissa on paikallinen kaunis kuviointi. Vanha Eric Streetin plataani on saamassa toisen elämän!