Paikalliset yhteisöt luottavat kestävään kehitykseen perustuvaan metsänhoitoon Italiassa

Martina Valentini, GreenPress EnvironMedia

Sustainable Forest Management in Alta Val di Susa

Video: Matteo Berlenga

 

Jo 20 vuoden ajan Italian Torinossa toimiva Alta Val di Suza Forestry Consortium on luottanut Wood-Mizerin sahoihin saavuttaakseen kaksi kestävään kehitykseen perustuvaa metsänhoidon periaatetta - ympäristön suojelu ja tehokas raakapuun hyödyntäminen.

 

 

”Hyvin hoidetut metsät ovat tärkeä osa paikallista taloutta”, kertoo Forest Consortiumin johtaja Alberto Dotta. Maailmassa, jossa ilmastonmuutos vaikuttaa jatkuvasti enemmän ja jossa ilmenee entistä enemmän luonnontuhoja, oikea metsänhoito ei enää ole pelkkä teoreettinen käsite.

Vuonna 1953 perustettu Consortium hallinnoi Italian Alta Val di Suzan alueen 14:sta kunnan metsiä, jotka kattavat yhteensä 18 000 hehtaarin alueen. Kestävään kehitykseen perustuva metsienhoito sisältää metsän käytön suunnittelun ja metsien suojelun aina metsien hoidosta luontopolkujen ylläpitoon. Viime vuosina esiin nousseiden kriittisten haasteiden kärjessä on luonnontuhojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisy. Consortium työskentelee vähentääkseen tulviin, maanvyörymiin, lumivyöryihin ja metsäpaloihin liittyviä riskejä. Luonnollisia maisemia ja ihmisasumuksia sisältävien laaksojen alueella mäntyjen, kuusien ja lehtikuusien terveys liittyy läheisesti paikallisten yhteisöjen elämänlaatuun.

 

 

”Hyvällä metsänhoidolla, toiminnot puuraaka-aineen tuotannosta aina biodiversiteetin säilyttämiseen ovat mahdollisia jatkossakin”, kertoo Dotta. ”Teemme tällä hetkellä yhteistyötä Torinon yliopiston kanssa pilottikohteessa voidaksemme määrittää parhaat mahdolliset metsäpalojen ehkäisymenetelmät.” Eräs mielenkiintoisimmista ratkaisuista perustuu biomassan määrän vähentämiseen. ”Vähentämällä biomassaa 30 - 40 %:lla, voimme muuttaa metsäpalon ominaisuuksia ja siten kesyttää liekit teiden varrella, jolloin niistä tulee todellisia palokatkoja”, hän jatkaa. Metsäpalojen ehkäisy pysyy tavoitteiden kärjessä, mikä hyödyttää sekä metsiä että paikallista väestöä.

2000-luvun alussa Consortium muuntui yhtiöksi, joka optimoi metsien puiden hyödyntämisen kohteiden rakennusprojekteissa sekä siltojen ja infrastruktuurin toteuttamisessa.

 

 

”Tänä aikana investoimme puuntyöstökoneisiin aloittaen Wood-Mizerin LT20-vannesahasta, kertoo Dotta”. ”Tämä kone jatkaa toimintaansa muuntamalla puun puutavaraksi ja helpottamalla meitä siltojen, kävelyteiden ja aitojen kunnossapidossa”.

Wood-Mizerin sahateknologian tärkein ominaisuus Consortiumin johtajan mukaan liittyy teknologian joustavuuteen. LT20-saha on suunniteltu halkaisemaan enintään 80 cm:n halkaisijalla olevia ja lähes 8,5 metriä pitkiä tukkeja. Se on varustettu sähköisellä mittalaitteella vaaditun laudanpaksuuden asettamiseksi. ”Tämän sahan hyödyt ovat lukuisat”, Dotta lisää. ”Pieni, liikuteltavissa oleva ja kätevä saha toimii hyvin sekä siirrettävästi eri rakennuskohteissa että kiinteästi asennettuna tärkeimmässä puunkäsittelylaitoksessamme. Lyhyesti sanottuna Wood-Mizer on näyttänyt toteen monipuolisuutensa ja luotettavuutensa vuosien aikana.”

 

 

Pohjimmiltaan puuraaka-aineen tehokas hyödyntäminen tarkoittaa, että saamme luotua lisää mahdollisuuksia koko markkinasektorille ja sen työntekijöille. ”Ostamme puuta 25 - 30 euron hintaan, joka puuntyöstön jälkeen voi nousta 600 euroon kuutiometriltä,” Dotta selventää. Tänä päivänä Consortium työllistää yli 20 henkilöä. 1990-luvun alkupuolella henkilöitä oli vain neljä.

***

 

Tilaa uutiskirjeemme
Saat sähköpostipäivitykset erikoistarjouksista, uusista tuotteista ja kutsuista erikoistapahtumiin!