Wood-Mizer TVS HD teollinen sahalinja kuormalavojen valmistukseen

Wood-Mizer, Europe

 

Teolliset sahausratkaisut, eli Wood-Mizer-järjestelmät, esittelevät automaation ja älykkäät ratkaisut tuottamaan puutavaraa tehokkaasti ja alhaisin kustannuksin. Glinkowskin sahalaitos on käyttänyt Wood-Mizerin teollista sahalinjastoa Puolassa vuodesta 2021 lähtien. Linja mahdollisti koneiden räätälöinnin yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin ja olemassa olevan laitteiston yhdistämisen tehtaalla uusiin Wood-Mizer-järjestelmiin.

Vuodesta 1997 lähtien Glinkowskin yhtiö on erikoistunut laadukkaiden kuormalavojen valmistukseen ja rakennuspuun toimittamiseen paikallisille markkinoille. Glinkowskin Wood-Mizer-sahalinja koostuu TVS HD -kaksoispystysahasta, HR700-vaakasuuntaisesta jakosahasta ja MR200-kaksisakselisesta moniteräsahasta , mukaan lukien tukkiannostelija, syöttö- ja poistopöydät, siirtopöydät ja lajittelupöydät.

 

 

TVS HD kaksoispystysaha ensimmäiseen sahaukseen 

"Sahalinjan ensisijainen tarkoitus on tuottaa tehokkaasti kuormalavoja varten tarkoitettuja lautoja, eli maksimoida saanto jokaisesta tukista, nopeuttaa prosessia ja vähentää manuaalista työtä", selittää Adam Kubiak, Wood-Mizerin teollisuusmyynnin johtaja. "TVS HD:tä käytetään tällä linjalla ensisijaisena koneena tukkien pelkkaamiseen – se valmistaa kahdelta sivulta sahattuja pelkkoja, jotka siirretään HR700-jakosahaan koon pienentämiseksi. Järjestelmän viimeinen kone, MR200-kaksiakselinen moniteräsaha, sahaa pelkat laudoiksi, joita käytetään kuormalavojen valmistuksessa. Olennainen lisäys linjaan ovat siirto- ja lajittelupöydät, jotka mahdollistavat nopean materiaalivirran."

Linjan alussa olevaa vaakatasoista tukkiannostelijaa käytetään tukkien lastaamiseen TVS HD:n syöttöpöydälle. Annostelijan ensimmäinen osa on mukautettu yrityksen olemassa olevasta järjestelmästä ja se mahdollistaa tukkien lastaamisen jatkuvaa tukkien syöttöä varten. Wood-Mizer tarjoaa annostelijoita, joissa on 3, 6 tai 6 metriä pitkät kuljettimet (12” tai 20”), ja ne voidaan helposti mukauttaa yksilöllisiin valmistustarpeisiin.

Vaakatasoinen tukkiannostelija on yhdistetty kallistettuun annostelijaan, jossa on topparit, jotka annostelevat tukit TVS HD pystysahalle. Kun tukki on TVS:n syöttöpöydällä, se vakautetaan ylhäältä päin painopyörillä ja kuljetetaan eteenpäin ketjuvetoisesti. Syöttöpöytä on synkronoitu lastausalustan kanssa, joten painopyörät liikkuvat ylös lastauksen aikana.

Käyttäjä valvoo sahausprosessia ohjauspaneelista TVS HD:n edessä. Ohjauspaneelista ohjataan joystickin avulla tukkien lastaamista, asemoimista ja syöttämistä sekä siinä on mittalaitteisto sahausparametrien, kuten TVS:n sahapäiden asemoimiseen ja sen sahapäiden etäisyyksien säätämiseen. Ohjauspaneelin yläpuolella käyttäjä voi seurata prosessia tarkasti neljän valvontakameran ansiosta.

 

 

Kaksoispystysaha TVS HD on suunniteltu käsittelemään tukkeja, joiden halkaisija on 150–450 mm ja pituus 120–520 cm. "Asiakkaan pyynnöstä insinöörit voivat mukauttaa pituuden vaadittuihin mittoihin, esimerkiksi 100–350 cm", sanoo Adam Kubiak. "Verrattuna vakio TVS pystysahaan, HD-versio on nostettu 254 mm maasta ylöspäin helpottamaan puhdistusta ja mahdollistamaan kuljetushihnan käytön sahanpurun poistoon sahapäiden alta. Vakio TVS pystysahassa on yksi hihna voiman välittämiseen moottorista (11 kW, 15HP) ja terien pyörittämiseen, kun taas HD-versiossa kaksi erillistä hihnaa sallivat vahvempien sähkömoottorien käytön (18,5 kW, 25 HP).”

TVS HD:ssä voidaan käyttää kahta tyyppiä teriä tukkien sahaamiseen – vakioterät, jotka ovat 38 mm leveitä, tai 50 mm leveät terät (2 tuumaa). Terien kiristysjärjestelmä perustuu manuaaliseen hydraulipumppuun, jossa on painemittari. Se hoitaa molemmat teräpäät. Järjestelmää avustaa paineanturi, joka voi sammuttaa koko sahalinjan äkillisen paineen laskun sattuessa (esim. terän katkeaminen).

TVS HD:n poistopöydässä on sivulevyt ja optisilla antureilla ohjatut painorullat. Tämän mekanismin päätehtävänä on pitää kahdelta sivulta sahattua pelkkaa vakaana ja syöttää se edelleen linjalla siirtopöydälle. Pelkkoja sahattaessa pinnat sahataan tukin 2 sivulta. Sivulevyt mahdollistavat näiden pintojen hallitun putoamisen kaltevalle siirtopöydälle, joka kuljettaa pinnat pois toiseen käsittelykoneeseen (tässä tapauksessa se on asiakkaan olemassa oleva kone, joka on sisällytetty TVS HD sahalinjaan). TVS HD:n poistopöydän lopussa viimeinen painorulla liikkuu sivuttain kääntääkseen pelkan vaaka-asentoon. Pelkka siirretään kuljettimella toiseen koneeseen seuraavassa vaiheessa.

 

 

HR700 Vaakasaha Ylisuurten Pelkkojen Sahaamiseen

Sahalinjan toisena sijaitseva kone on HR700 yksipäinen vaakajakosaha, joka pienentää TVS HD:llä sahattujen kahdelta sivulta sahattujen pelkkojen kokoa. Kaikki ylisuuret pelkat keskitetään ensin syöttöpöydälle yksittäisellä pystyrullalla, joka työntää jokaisen pelkan sivuvastetta vasten. HR700 vaakajakosaha pienentää ne kahteen osaan ja siirtää ne seuraavaan koneeseen.

"Päätimme ottaa käyttöön HR700 vaakajakosahan linjastoon, jottei meidän tarvitsisi lajitella tukkeja ennen niiden syöttämistä TVS HD pystysahaan", selittää Adam Kubiak. "Tällä tavalla voimme laittaa kaikki tukkikoot (150–450 mm halk.) tukkiannostelijalle ja sahata ne kahdessa vaiheessa – ensin TVS HD:llä ja toisen kerran HR700:lla. Jokaisesta 450 mm kokoisesta tukista, jonka käsittelemme TVS HD:ssä, saamme 400 mm leveän kahdelta sivulta sahatun pelkan ja kaksi pintaa, jotka menevät edelleen käsiteltäviksi.  Seuraavassa vaiheessa käännämme ylisuuren pelkan ja sahaamme sen kahdeksi 200 mm paksuksi pelkaksi HR700:ssa."

HR700 yksipäinen vaakavannesaha on modulaarinen ja siihen voi lisätä jopa kuusi sahapäätä. HR700 sahaa saa joko 11 kW:n tai 15 kW:n sähkömoottoreilla varustettuna.  Käytettävät terät ovat 32-38 mm leveitä, ja teräpyörät ovat halkaisijaltaan 600 mm.Terien kiristysjärjestelmä perustuu manuaaliseen hydraulipumppuun, jossa on painemittari. Kuten TVS HD:ssä, se on varustettu paineanturilla, joka voi hätätilanteessa sammuttaa koko sahalinjan.

 

 

"Kolmannessa vaiheessa kaksi 200 mm paksua pelkkaa syötetään MR200 kaksiakseliseen moniteräsahaan, joka sahaa ne 100 mm leveiksi laudoiksi, jotka ovat ihanteellisia kuormalavojen tuotantostandardeille", selittää Adam. "Meidän on muistettava vähentää lautojen määrää, jossa ihanteellisesti emme saisi tehdä enempää kuin 1-2 lautaa jokaisesta pinnasta ja ohjata pääosa MR200 moniteräsahaan saadaksemme kaiken hyödyn jokaisesta tukista."

Kun pelkka on pienennetty HR700 vaakasahalla, pelkat on erotettava ja asetettava yhteen riviin syöttörullapöydälle, joka on varustettu yksinkertaisella erotinmekanismilla, joka perustuu optiseen anturiin ja pneumaattiseen sylinteriin. Pelkat siirretään nopeasti 3 metriä pitkälle rullakuljettimelle. Ennen kuin pelkat siirtyvät MR200 kaksisakseliseen moniteräsahaan, ne keskitetään sivuvasteiden ja painorullien avulla. MR200:lle johtava, keskittävä syöttöpöytä toimii järjestelmällisesti optisten antureiden avulla – kun pelkka on keskitysrullien välissä, se puristetaan tasaisesti sivuvasteiden avulla ja seuraavaksi se pidetään paikoillaan yläpuolella olevien painorullien avulla. Siinä on myös erikoislevyt keskellä olevalla pöydällä lyhyempien, 800 mm pituisten pelkkojen syöttämiseen.

"Rullasiirtopöytä täällä ei ole vain erottelua, sopivien välien luomista ja keskittämistä varten, vaan myös yhtä asiaa varten. Sahalinjalla olevaa LT20 sahaa käytetään ylisuurten tukkien käsittelyyn, joita TVS HD pystysahalla ei pysty sahaamaan", sanoo Adam. "Tätä rullapöytää käytetään myös LT20:lla sahatuille pelkoille ja niiden syöttämiseen MR200 moniteräsahaan. Tässä tilanteessa aktivoituu vain osa sahalinjasta. Sivuaidat poistetaan, ja pelkat voidaan lastata rullapöydälle trukilla."

 

 

Valmistetaan Lopulliset Pelkat MR200 Moniteräsahalla

MR200 moniteräsahan ensisijainen tarkoitus Glinkowskin sahalinjassa on muuttaa 200 mm paksut pelkat laudoiksi ja siirtää materiaali edelleen lajittelupöydälle kerättäväksi. Rullapoistopöydässä on pöydän lopussa levy, joka aktivoi lopullisen keräyspöydän poikittaisketjuilla. Se aktivoituu vain lyhyeksi aikaa, jotta apulainen voi poimia laudat.

MR200 kaksisakselisessa moniteräsahassa on kaksi akselia, joissa voi olla enintään 24 pyöröterää, jotka sahaavat pelkat useiksi laudoiksi yhdellä kerralla. Se on standardikone sahalinjalla, jolla lisätään modernin puuyhtiön tehokkuutta. MR200:ssa on käsikampi akselien ja päiden korkeuden säätämiseksi. "Tässä koneessa voimme säätää molempien akselien korkeuden erikseen", sanoo Adam Kubiak. "Akselien alla oleva silppuri murskaa kaikki pienet puunpalat ja kaarnan. Se on tärkeä koneen osa, koska puun jätteet usein tukkivat poistoaukot."

 

 

Kaikki tämän linjan koneet on suunniteltu yhdistettäviksi purunpoistojärjestelmään minimoimaan sahanpuru työpaikalla ja pitämään se mahdollisimman siistinä. Myös sähkökaapelit koteloidaan koneiden ala- tai yläpuolelle, jotta koneiden alla olevan tilan puhdistaminen olisi helpompaa.

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaan tai vierailemalla verkkosivustolla https://woodmizer.fi/contact .

 

***

 

Tilaa uutiskirjeemme
Saat sähköpostipäivitykset erikoistarjouksista, uusista tuotteista ja kutsuista erikoistapahtumiin!