Wood-Mizerin siirrettävät sahat mahdollistavat kaupunkialueiden puiden tehokkaamman hyödyntämisen

Wood-Mizer Sawmills Salvage Urban Timber at COP26 in Glasgow 2021
02.02.2022

 

Wood-Mizer esitteli visionsa kaupunkialueiden puiden muodostaman arvokkaan raaka-aineen ympäristötehokkaaksi hyödyntämiseksi Glasgow'ssa marraskuussa 2021 pidetyssä YK:n COP26-konferenssissa.

 

Viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana ihmiset ovat voineet havaita ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä, joilla näyttää olevan voimistuva vaikutus ihmisten lähiympäristöön, kotitalouksiin sekä ihmisten terveyteen ja elämäntapaan. Rajut myrskyt, tulvat ja metsäpalot aiheuttavat järkyttäviä tuhoja kodeille ja ihmisten toimeentulolle samalla kun saastuminen heikentää miljoonien ihmisten terveyttä ympäri maapalloa. Ilmaston muutoksen aiheuttamien tuhoisien seurauksien johdosta valtiot ja organisaatiot ovat yhdistämässä ponnisteluitaan paremman huomisen turvaamiseksi.

Globaali ympäristökokous, joka tunnetaan nimellä COP (Conference of the Parties), joka pidettiin viime vuonna 26. kerran, järjestettiin nyt Glasgow'ssa, Skotlannissa. Kokoukseen osallistui edustajia lähes 200:sta maasta mukaan lukien monien maiden johtajia, hallituksien edustajia sekä liike-elämän vaikuttajia ja kymmeniä tuhansia muita ihmisiä. 13 päivää kestävässä kokouksessa käytiin useita keskusteluita ja pidettiin paljon esityksiä. Osallistujat pääsivät yksimielisyyteen (Glasgow Climate Pact -sopimus) useista eri aiheista, kuten esimerkiksi metsien hävittämisen estossa, sähköautojen siirtymiseen nopeuttamisessa sekä ekosysteemien suojaamisessa ja ennallistamisessa.

 

 

Wood-Mizer, joka on globaali sahojen ja puuntyöstökoneiden valmistaja, keskittyy puuraaka-aineen taloudelliseen käyttöön ja informoi ihmisiä kestävästä kehityksestä, ekosysteemien säilyttämisestä sekä puuresurssien älykkäästä hallinnasta. Jo usean vuoden ajan yhtiö on ollut mukana erilaisissa aloitteissa ja pyrkinyt demonstroimaan, kuinka sahat voivat auttaa ihmisiä rakentamaan asumuksensa kestävään kehitykseen perustuen, kuinka luonnonkatastrofien vaurioittamat alueet voidaan entisöidä ja kuinka kaupunkialueiden puumateriaali voidaan pelastaa päätymästä polttopuuksi tai kompostiksi ja käyttää sen sijaan jalostettujen tuotteiden valmistamiseen.

COP26 Climate Change Event -kokouksessa Wood-Mizer esitteli parhaat sahansa ja menetelmät, joiden avulla tukit voidaan jalostaa arvokkaaksi rakennusmateriaaliksi. Samalla yleisö pääsi tutustumaan Wood-Mizerin sahoihin, kysyä sahauksesta ja saada lisätietoja kaupunkiympäristön puuston hyötykäytöstä. Wood-Mizerin osasto Sustainable Timber District -osastolla oli osa YK:n COP26-ympäristökokousta.

 

 

Scott Francisco, visionäärinen arkkitehtuuriin keskittynyt suunnittelija, jolla on intohimoinen suhtautuminen Wood-Mizerin sahoihin, piti paikalla esitelmiä. Vuosien myötä hän on perustanut useampia organisaatioita ja ohjelmia, mukaan lukien Pilot Projects ja Cities4Forests, jotka on suunnattu ihmisille eri puolilla maailmaa. Hänen sitoutuneisuutensa ja luovuutensa ovat auttaneet levittämään tietoa puun käytöstä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä siirrettävien sahojen eduista, mitä tulee kaupunkiympäristöihin, ympäristöön ja ekosysteemiin.

 

 

Wood-Mizerin sahojen markkinoinnin kannalta kantavana voimana toimiva skotlantilainen Wood-Mizerin agentti Keith Threadgall esitelmöi myös. Keith on pitkän kokemuksen omaava Wood-Mizerin edustaja, joka tekee töitä myynnin, asiakaspalvelun ja sopimussahauksen parissa Skotlannissa sekä tekee läheistä yhteistyötä Wood-Mizer UK:n johtajan David Biggsin kanssa. Esityksen onnistumisen kannalta hänen osallistumisensa sahan käyttöön sekä vuorovaikutus yleisön kanssa oli varsin merkityksellistä.

 

 

Wood-Mizer pitää osallistumista tapahtumiin, kuten COP26:een, tärkeänä mahdollisuutena edistää kaupunkimetsien kestävään kehitykseen perustuvaa tietoisuutta. Joka vuosi kaupungeissa ja pienemmissä yhteisöissä tuhansia puita toimitetaan jätteiden käsittelyyn kuin ne olisivat roskia, jolloin niiden kohtalona on hautaaminen maahan tai pilkkominen polttopuuksi ja kompostimateriaaliksi. Metsämme ansaitsevat tulla paremmin kohdelluiksi älykkään metsien hallinnan ja puiden tehokkaamman hyödyntämisen myötä niin kotitalouksissa kuin kaupunkiympäristöissä. Wood-Mizer tukee ja kannustaa yksilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä hyödyntämään kaupunkialueiden puita tehokkaammin, sillä jokainen kaupunkipuu, joka pelastetaan jätekohtalolta vähentää kasvavista metsistä kaadettavien puiden tarvetta.

 

***

 

Tilaa uutiskirjeemme
Saat sähköpostipäivitykset erikoistarjouksista, uusista tuotteista ja kutsuista erikoistapahtumiin!